سنسور تروویژن

سلام
سنسور تروویژن تا چه عمقی را نشان می دهد آیا تفکیک خوبی دارد

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید