فلزیاب ام جی mg1000

آیا فلزیاب ام جی 1000 تفکیک دارد و چند متر عمق را نشان می دهد؟

افزودن نظر
0 پاسخ(ها)

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید